Det är tack vare samarbetspartners som Unionen
som gör det möjligt för Gudfadderiet att göra
Nolle-perioden så bra som möjligt för N0llan!