Gudfadderiet

Sedan urminnes tider har det i världen funnits både goda och onda krafter, ty det ena kan inte existera utan det andra. För att få bukt med de onda krafterna bad gudarna om hjälp från den mäktigaste av kämpar – Generalen. Som ett tecken på sin värdighet lyckades Generalen inte bara dra svärdet ur stenen, utan erhöll av gudarna också en gyllene krona som skulle skydda mot fallande objekt och andra onda ting.

Som den mäktigaste kämpe uppfyllde Generalen sin plikt och tyglade de illvilliga krafterna, men upptäckte snart att arbetet krävde fler kämpar. Generalen samlade därmed sina tio mest erfarna, lojala och nobla riddare för att skapa balans och ordning här i världen. Riddarorden Gudfadderiet var härmed skapad.

Gudfadderiet klarade dock inte av att bibehålla den nyskapade balansen och ordningen i världen utan hjälp. Därav skapades naturvetare och matematiker, och Generalen delade följaktligen upp sin krona i hundratals bitar. Dessa bitar lät sedan smidas om till glorior och är idag naturvetarnas och matematikernas främsta kännetecken. En gång om året återvänder Gudfadderiet till Östgötaslätten för att lära upp nya generationens forskare och utövare av vetenskap och i år är det din tur, Nollan.

Av Gudfadderiet är du väntad, Nollan.

Välkommen.

Gudfadderiets regler

I

Gudfadderiet är fantastiskt.

II

Gudfadderiet har alltid rätt.

III

Skulle Nollan komma över information som tyder på att Gudfadderiet har fel; se punkt II

IV

När Nollan möter Gudfadderiet hälsar Nollan. Givetvis varierar Nollan hälsningsfras beroende på tidpunkt på dygnet:På morgonen (04:00-11:59) hälsar Nollan “God morgon Gudfadderiet”,På dagen (12:00-16:59) hälsar Nollan “God dag Gudfadderiet”,På kvällen (17:00-03:59) hälsar Nollan “God kväll Gudfadderiet”.

V

När Gudfadderiet lämnar Nollan ska Nollan självklart hälsaAdjö Gudfadderiet”. Om Gudfadderiet lämnar Nollan för en välförtjänt nattvila är “God natt Gudfadderiet” en lämplig fras.

VI

Antalet fadderister i Gudfadderiet är tio. Detta skall Nollan vara uppmärksam på då antalet fadderister påverkar Nollans hälsningsfras. Notera följande:0<fadderister<2 ”God dag Gudfadderisten”1<fadderister<11 ”God dag Gudfadderisterna”10<fadderister<12 ”God dag Gudfadderiet

Givetvis varierar Nollan även dessa hälsningar beroende på tidpunkt.

VII

Frågor ställer Nollan till faddrar. Gudfadderiet har oftast inte tid att svara på frågor. Om nödsituation uppstår: kan Nollan ställa en fråga till Gudfadderiet, men bör då fråga om lov först.

VIII

Om Gudfadderiet ger Nollan beröm kan Nollan känna sig stolt ty då är Gudfadderiet stolt över Nollan. Nollan bör då fortsätta med den berömvärda verksamheten, dock ej till överdrift.

IX

Nollan hälsar även på övriga fadderier. Fadderiernas namn kan Nollan lära sig i Nollehandboken.

X

Nollan arbetar flitigt med grunken, allmän kemi, proppen och nolleuppdragen.