Förberedelser

Innan augusti och Nolle-p bör Nollan förbereda sig. Oavsett om du flyttar till Linköping eller kommer härifrån är det en stor omställning att börja på universitet. För att vara väl förberedd har  Gudfadderiet  gjort en kort checklista som ska förenkla för Nollan.

Checklista med saker man bör göra.

  1. Tacka ja till utbildningsplatsen.

  2. Ansöka om studie -bidrag /-medel. Länk till CSN.

  3. Skaffa boende i Linköping. Om Nollan redan bor i Linköping har Nollan varit snabb!

  4. Svara på Nolleenkäten.

  5. Betala Nolleavgiften.

  6. Köpa papper och pennor (studieböcker kan köpas på universitetet till ett förmånligt pris).

  7. Bunkra upp med matlådor till lunch, Gudfadderiet rekommenderar kall mat, då många spännande saker händer på luncherna. Middag serveras på alla aktiviteter som Gudfadderiet anordnar.